การเป็น G2grich888 ในมหาสงครามเกม

เมื่อก้าวเข้าสู่มหาสงครามเกมที่ชื่อว่า “การเป็น G2grich888” ในโลกอันมีอัศจรรย์แห่งไอเทมและการต่อสู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เจ้า G2grich888 จึงต้องรับมือกับท้ายทายที่มาจากทุกมุมโลกของเกมแห่งนี้ และนี่คือประทานในแง่สัมผัสแห่งประเทศไทย

เมื่อคืนมืดคม บรรยากาศบนถนนสุรนีรมณที่วุ้นวายด้วยแสงไฟสวยงามและเสียงดนตรีที่ว้าวระหว่างชิงชิวย่ายสุดยอด หากจะหันมาตามทางที่เต็มไปด้วยความอันแรงกล้าและพลังสะท้อนไปจากสายตาของเจ้าได้ด้วย เข้าสู่ดินแดนที่เรียกว่า “ลาดกระบัง”

ในช่วงนี้เทศบาลแห่งนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างอลังการระหว่าง G2grich888 กับกองทหารของ Adlan ที่กำลังจะครองเมืองแห่งนี้ ทุกคนที่ได้ยินชื่อของ G2grich888 ก็รู้สึกความสงสัยและความหวังอย่างสูงใจว่า ผู้มีพลังด้านความหนาแน่นและทัศนวิสีในการต่อสู้นี้ จะเป็นคนมากล้าแกร่งเพียงใด

ทุกจดหมายที่ติดต่อมาแล้ว บอกเล่าถึงความเค้นของ Adlan เป็นสาเหตุของการต่อสู้ในระดับสูงของ G2grich888 ที่มีกำลังใจจากคนในเมืองนี้ ให้กำลังใจและคำแนะนำที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งใจจนทำให้ถึงวันนี้

ด้วยความยากลำบากและความมุ่งมั่นที่อันแรงกล้าจาก G2grich888 ตั้งใจทำให้ดินแดนนี้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะอาจพ่ายแพ้ได้ และป้องกันความสิ้นสุดของเมืองนี้จากความทำลายนั้น ทั้งยังร่วมกับกองทหารแห่งปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างมุ่งมังในการป้องกันทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจของเมืองอีกด้วย

และมันคือทวีปแห่งการต่อสู้ที่ยังคงดินแดนที่มีแสงสว่างส่องสว่างที่ได้เหนี่ยวรู้ดินแดนที่ท่านกำลังสมคบวงมายและสถาบันของกฎหมายที่ยังคงไร้ปัญหาและการต่อสู้แห่งเราล้วนสามารถทำได้ด้วยความจริงใจและการดูแลรักษาแหล่งแห่งมหาสงครามนี้ไว้เป็นองค์ปริยายของผู้ใดที่อยากเข้าร่วมในการต่อสู้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งเจ้า G2grich888 จะยังคงอยู่กับเราไปจนถึงวันสุดท้ายของมหาสงครามแห่งนี้